Xem giỏ hàng “Dây jack Canon Cái ra 6 ly” đã được thêm vào giỏ hàng.