1. Chọn sản phẩm để mua và thêm vào giỏ hàng

 

2. Xem lại thông tin giỏ hàng và điều chỉnh số lượng nếu cần

 

3. Đăng nhập hoặc nhập thông tin người mua

 

3. Chọn phương thức vận chuyển – thanh toán

 

4. Ghi chú hoặc điền Mã giảm giá

 

5. Xem lại thông tin đơn hàng và hoàn tất đơn hàng.

 

Ngoài ra có thể đặt hàng trực tiếp qua Hotline: 0989.23.42.41