Chống hú Feedback Bosa 5.0

Liên hệ

  • Tăng tiếng treble của mic
  • Cho tiếng Echo, Reverb sáng hơn
  • Sử dụng ở các dàn sân khấu lớn và cả dàn karaoke gia đình
  • Có thể đưa micro gần loa mà không sợ hú rít